Cô hái mơ

Posted: 02/12/2020 in Âm Nhạc, Mai Hương, Nguyễn Bính, Phạm Duy, Thơ

Phạm Duy


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Thơ: Nguyễn Bính; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Đã đóng bình luận.