Ao trời

Posted: 31/07/2011 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Huy

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.