Bởi em là cây trúc xinh

Posted: 20/10/2011 in Âm Nhạc, Khánh Duy, Nghiêu Minh, Thúy Huyền

 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Thúy HuyềnKhánh Duy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.