Yếm đào

Posted: 10/11/2011 in Âm Nhạc, Hồng Mơ, Hoàng Hiệp, Mai Phạm

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Hoàng HiệpHồng Mơ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.