Chân dung tự họa – Nguyễn Trọng Khôi phác thảo chì than

Posted: 21/11/2011 in Hội Họa, Nguyễn Trọng Khôi

 
Họa sĩ: Nguyễn Trọng Khôi
Nhạc nền: Valse Op. 69 no. 2 của Chopin – Đỗ Đình Phương độc tấu guitar
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.