Ngỡ bước chân người

Posted: 21/11/2011 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

 
Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi video nhạc; Quản thủ thư viện tải lên YouTube

Đã đóng bình luận.