Dạ khúc

Posted: 26/11/2011 in Âm Nhạc, Hiếu Tâm, Phạm Anh Dũng

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Hiếu Tâm
Đàn piano: Hùng
Thực hiện video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.