Chờ nhau

Posted: 27/11/2011 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

 
Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày;
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.