Trần Doãn Nho – Phác họa bằng bút chì của Nguyễn Trọng Khôi

Posted: 27/11/2011 in Hội Họa, Nguyễn Trọng Khôi
Thẻ:

 
Họa sĩ: Nguyễn Trọng Khôi
Nhạc nền: Breisleach ( Capercaillie )
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.