Hòn đá tình lăn

Posted: 13/01/2012 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

 
Nhạc và lời: Trần Quang Lộc ; Tác giả trình bày;
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.