Chợt vàng phố cúc

Posted: 24/01/2012 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Đỗ Thất Kinh

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.