Đôi mắt em

Posted: 27/02/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Trọng Khôi

 
Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Khôi; Tác giả phối âm và trình bày

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và YouTube link

Đã đóng bình luận.