Lá xanh đời

Posted: 12/03/2012 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Uyển Thượng

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Uyển Thượng
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.