Một chút Việt Nam

Posted: 29/03/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Ngọc Phong, Trần Doãn Nho

Nhạc và lời: Trần Doãn Nho; Hòa âm: Nguyễn Trọng Khôi; Tiếng hát: Nguyễn Ngọc Phong


Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.