Hát cho người tử sĩ

Posted: 16/04/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Thị Thanh Dương, Trần Ngọc Thanh Tuyền, Văn Sơn Trường

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương
Tiếng hát: Trần Ngọc Thanh Tuyền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.