Quê hương, tình yêu và bạn bè

Posted: 21/04/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Trọng Khôi

 
Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Khôi; Tác giả phối âm và trình bày
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.