Kỷ niệm học trò

Posted: 07/05/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Ngọc Phong, Nguyễn Trọng Khôi

 
Sáng tác và phối âm: Nguyễn Trọng Khôi;
Tiếng hát: Nguyễn Ngọc Phong
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.