Quê hương xa vời

Posted: 07/06/2012 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.