Gửi người phương xa

Posted: 08/06/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Liên Bình Định

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền


 
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.