Vài bức tranh của họa sĩ Ngọc Dũng

Posted: 08/07/2012 in Hội Họa, Ngọc Dũng

Ngọc Dũng (1931-2000)
Tưởng niệm 12 năm ngày mất (7-7-2000) của tác giả


Nguồn: Tranh lấy từ các bài viết của Đinh Cường về Ngọc Dũng trên Internet

Đã đóng bình luận.