Có phải em mùa thu Hà Nội

Posted: 17/07/2012 in Hồng Nhung, Trần Quang Lộc

 
Nhạc và lời: Trần Quang Lộc
Tiếng hát: Hồng Nhung
Đạo diễn video clip: Phạm Hoàng Nam
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.