Đêm mưa nhớ mẹ

Posted: 26/07/2012 in Âm Nhạc, Hà Việt Hùng, Quốc Duy

Hà Việt Hùng

Nhạc và lời: Hà Việt Hùng; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Quốc Duy

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.