Ví dụ về Lạc Lâm 2 » anh_nen-dinh_cuong

Posted: 23/08/2012 | Full size is 476 × 640 pixels

Ánh Nến – Đinh Cường
(sơn dầu trên bố 24 x 30 in)

Đã đóng bình luận.