Hoa cỏ xứ người

Posted: 26/08/2012 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Mai Phạm

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích HảoMai Phạm (hát bè)
music sheet
[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.