Chờ em về

Posted: 18/10/2012 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Mai Phạm

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.