Một chút quê hương

Posted: 05/11/2012 in Âm Nhạc, Hà Việt Hùng, Thùy Dương

Hà Việt Hùng

Nhạc: Hà Việt Hùng; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Thùy Dương

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.