Vùng mưa Kontum

Posted: 14/11/2012 in Âm Nhạc, Phan Ni Tấn, Quỳnh Lan

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.