Chiều phai hương

Posted: 09/12/2012 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

thieu_nu_trong_mua_2

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.