Em ở lại, sóng trôi đời tôi

Posted: 13/12/2012 in Âm Nhạc, Châu Đình An

Châu Đình An

thieu_nu_ben_song

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.