Khi tình thao thức

Posted: 08/01/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Thái Hiền

Châu Đình An

thieu_nu_ngoi_mot_minh

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thái Hiền
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Đã đóng bình luận.