Mùa xuân nói với em

Posted: 31/01/2013 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

thieu_nu_va_gio_hoa

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Đã đóng bình luận.