Hai bức tranh sơn dầu mới của Bùi Chí Vinh

Posted: 01/02/2013 in Bùi Chí Vinh, Hội Họa

Bùi Chí Vinh

Trong khi đang vẽ dở dang bức chân dung hòa thượng Thích Quảng Độ thì được tin Phạm Duy mất. Cái chết dù được báo trước của một thiên tài âm nhạc vô tiền khoáng hậu nước Việt Nam khiến người vẽ tự nhiên bị phân thân. Trong một giây quyết định chớp nhoáng, người vẽ tự xé cái đầu mình ra làm đôi để hoàn thành 2 bức chân dung 2 nhân vật vĩ đại trong vòng đúng 1 tuần lễ. Bức 1 là hòa thượng Thích Quảng Độ, ứng viên nhiều lần của giải Nobel hòa bình. Bức 2 thì quá phổ biến đối với những tín đồ âm nhạc Việt Nam. Đó là thiên tài Phạm Duy. Cả hai đều có đôi mắt vượt không gian hạn hữu và thời gian quy hoạch sinh tử. Xin giới thiệu các bạn thưởng lãm.

Hòa thượng Thích Quảng ĐộBùi Chí Vinh

Hòa thượng Thích Quảng Độ
Bùi Chí Vinh

Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)Bùi Chí Vinh

Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)
Bùi Chí Vinh

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi tranh

Đã đóng bình luận.