Em là cửa từ bi

Posted: 14/02/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Tuấn Ngọc

Châu Đình An

thieu_nu_ben_hoa_hue-to_ngoc_van
Thiếu nữ bên hoa huệ – Tô Ngọc Vân

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Tuấn Ngọc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.