Vắt tay lên trán

Posted: 18/02/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng, Thái Hiền
Thẻ:

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Thái Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.