Đoạn ghi cho tuần sau 28 tháng 2 sinh nhật Trịnh Công Sơn » bo_toi_dung_ben_doi_kia-dinh_cuong

Posted: 20/02/2013 | Full size is 572 × 474 pixels

Bỏ tôi đứng bên đời kia – Đinh Cường
(sơn dầu trên bố 40 x 30 in)

Đã đóng bình luận.