8 giờ tối phone thăm chị Yến ở New Jersey | Một ngày tuyết không nhiều » nguoi_di_trong_tuyet-dinh_cuong

Posted: 08/03/2013 | Full size is 480 × 538 pixels

Người đi trong tuyết – Đinh Cường
(Mực đen trên giấy báo 12 x 12 in)

Đã đóng bình luận.