The forbidden Tibetan song: Never lose the light

Posted: 10/03/2013 in Âm Nhạc, Serlha, Youlha


 
Tới hôm nay đã có 107 người Tây Tạng tự thiêu trong 4 năm. Ngaỳ Chủ nhật 10-3-2013 là ngày tưởng niệm của người Tây Tạng lưu vong toàn cầu dành cho những người tự thiêu. Ngày này cũng là ngày kỷ niệm Tibetan Uprising Day, tròn 54 năm Cuộc Nổi Dậy thất bại. Quan ngại là sẽ có thêm một người Tây Tạng nữa tự thiêu vì con số 108 là con số linh thiêng của Phật Giáo. Xin mời nghe bài hát. (Phan Tấn Hải)

Nhạc và lời: Serlha & Youlha; Tác giả trình bày
Nguồn: Phan Tấn Hải giới thiệu và chuyển đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.