Tiếng hát vang lên trong đêm tối

Posted: 20/03/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng

Nguyễn Quyết Thắng

nguyen_quyet_thang
Nhạc sĩ, huynh trưởng du ca Nguyễn Quyết Thắng

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.