Người yêu tôi bệnh

Posted: 26/03/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Đức Quang

Nguyễn Đức Quang
Đi làm công tác xã hội là đã chọn một người yêu: Nguyễn Thị Quê Hương (Nguyễn Đức Quang)

thanh_pho_do_nat

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang; Tác giả trình bày

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.