Anh không chết đâu em

Posted: 28/04/2013 in Âm Nhạc, Nhật Trường, Thanh Lan, Trần Thiện Thanh

 
Nhạc và lời: Trần Thiện Thanh
Trình bày: Nhật TrườngThanh Lan
Nguồn: YouTube (Gia Hoi Hue)

Đã đóng bình luận.