6 bức tranh của Mai Châu » du_vang-mai_chau

Posted: 30/04/2013 | Full size is 377 × 640 pixels

Dư vang từ bảng màu

Dư vang từ bảng màu – Mai Châu
(sơn dầu trên bố 48 x 80 cm)

Đã đóng bình luận.