Paris, đêm mưa

Posted: 01/05/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.