6 bức tranh của Duy Lam

Posted: 09/05/2013 in Duy Lam, Hội Họa

Duy Lam

Duy Lam
Nguồn: Đinh Cường giới thiệu và gửi tranh

Đã đóng bình luận.