Thà nói với nắng

Posted: 29/05/2013 in Âm Nhạc, Hồ Lệ Thu, Nghiêu Minh


 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Hồ Lệ Thu
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.