Sài Gòn yêu dấu cho em

Posted: 09/06/2013 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hòa Bình


 
Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.