Ngồi lại trên đồi

Posted: 12/06/2013 in Âm Nhạc, Lê Uyên, Lê Uyên Phương

Lê Uyên Phương

le_uyen_phuong

Nhạc và lời: Lê Uyên Phương; Trình bày: Lê Uyên & tác giả
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: Nhạc xưa

Đã đóng bình luận.