Giọt mưa trên lá

Posted: 04/07/2013 in Âm Nhạc, Phạm Duy, Thái Thanh

Phạm Duy

giot_mua_tren_la

Nhạc và lời: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm – http://saigonocean.com/; Âm bản mp3: http://us.nhac.vui.vn

Đã đóng bình luận.