Giống nòi Việt Nam

Posted: 05/07/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng

Nguyễn Quyết Thắng

hinh_ve_trong_dong

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.