Quỳnh

Posted: 22/07/2013 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Phạm Anh Dũng


 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Diệu Hiền
Hoàn âm: Hữu Phương
Thực hiện: Hoàng Khai Nhan
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.