Trăng quê nhà

Posted: 30/07/2013 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Đỗ Thất Kinh


 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.